image-slider-3
De Scheepsnotaris
Burgemeester de Bruïnelaan 5
3331 AB Zwijndrecht

(078) 612 13 55
info@scheepsnotaris.nl

ING Derdengeldenrekening
NL09 INGB 0661 2153 93
t.n.v. Altus Muneris Legal B.V.

Rabobank Derdengeldenrekening
NL13 RABO 0161 0916 01
t.n.v. Altus Muneris Legal B.V.