image-slider-3

Teboekstelling

Pleziervaartuigen en woonboten kunnen worden opgenomen in het scheepsregister, maar dat is niet verplicht. Binnenvaartschepen en overige zakelijk gebruikte vaartuigen moeten altijd worden geregistreerd. Dat heet een teboekstelling. Het schip krijgt dan een brandmerk. Een uniek, niet zonder duidelijke sporen uit te wissen nummer waarmee uw schip te identificeren is. Met de inschrijving in het scheepsregister wordt een schip een roerend registergoed. Zo’n inschrijving is een must wanneer u een hypotheek wilt aanvragen op uw boot of schip. Bovendien kunt u er een zogenaamde ‘zeebrief’ mee aanvragen; een document waarmee u de internationale wateren mag bevaren. Ook is een inschrijving erg nuttig bij opsporing van uw schip na eventuele diefstal.

 

Hypotheek

Een schip of pleziervaartuig wordt vaak gefinancierd in de vorm van een hypotheek. Het is zaak dat het vaartuig te boek is gesteld. Ook een teboekstelling, het registreren van het schip in het Kadaster, kan de Scheepsnotaris voor u regelen. Alleen dan kan er een hypotheek op gevestigd worden. Uw notaris weet de weg en verzorgt zowel de teboekstelling als de vestiging van uw scheepshypotheek. Vanzelfsprekend nemen we ook de zaken mee waar u misschien nog niet aan had gedacht en zorgen we ervoor dat u alle nodige stappen samen met ons doorloopt.

 

Overdracht

Een schip of plezierjacht hoeft niet te zijn ingeschreven in het scheepsregister. U heeft dan voor deze transactie strikt genomen geen notaris nodig. Verstandig is het wel. Want wie vertelt u dat de boot ook daadwerkelijk eigendom van de potentiële verkoper is? Het is dan een kwestie van vertrouwen. Niemand wil na de koop te maken krijgen met schuldeisers van de voormalige eigenaar of te horen krijgen dat deze partij de boot eigenlijk helemaal niet had mogen verkopen. Een binnenvaartschip, boot of jacht dat wel te boek is gesteld, is een registergoed. De overdracht kan dan alleen door de notaris plaatsvinden. De notariële akte geeft zowel de koper als verkoper rechtszekerheid van de transactie. Uw Scheepsnotaris regelt de overdracht van uw vaartuig tot in de puntjes.

 

Internationale transacties

Het schip van uw dromen ligt misschien in het buitenland. Of wordt daar gebouwd. Ook in die materie is uw Scheepsnotaris thuis. We regelen de opmaak van de aktes in verschillende talen en adviseren u graag over zaken die in zo’n geval op uw pad komen tijdens deze (internationale) transactie.